Phát triển bền vững du lịch biển tại Phú Lộc

Đó là chủ đề của lớp tập huấn thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh đoàn tổ chức sáng 14/9 cho gần 100 ĐVTN là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Phú Lộc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP