Kỳ vọng của tuổi trẻ

Hiện các tổ chức Đoàn chưa thể đáp ứng đủ những nhu cầu mà đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) kỳ vọng, nhất là trong vấn đề lập thân, khởi nghiệp, cần sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các tổ chức, ban ngành...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP