Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Rác về đâu sau năm 2020?

Chỉ hơn một năm nữa, bãi xử lý chôn lấp rác tập trung của tỉnh ở Thủy Phương (TX. Hương Thủy) sẽ đầy và đóng cửa.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP