Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Quốc hội cần giám sát việc hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV, sáng 23/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2018, Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP