Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Khuyến khích tàu vỏ thép

Ngư dân sẽ không ngại đầu tư đóng tàu vật liệu mới khi tính khả thi, hiệu quả của những chiếc tàu vỏ thép đầu tiên được hạ thủy phát huy

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP