Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Thị trường xuất khẩu lao động đa dạng và rộng mở

Với các chính sách hỗ trợ, thị trường lao động rộng mở, người lao động nghèo có nhiều cơ hội để đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Vấn đề còn lại là sự quyết tâm, vượt qua những rào cản tâm lý của chính họ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP