Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Người có ảnh hưởng đến đồng chí Lê Đức Anh

Theo các tài liệu lịch sử cho biết: Đỗ Tram là con trai cụ Đỗ Quỳnh (1880 – 1943) và bà Nguyễn Thị Vinh, quê quán ở thôn Hà Trữ, xã Vinh Phú (nay là xã Phú Gia), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP