Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu thanh niên Khối các cơ quan Trung ương

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2018).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP