Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Đảng bộ thị trấn A Lưới lãnh đạo phát triển mô hình kinh tế hộ

Từ khi manh nha phát triển các cơ sở sản xuất rau an toàn, trồng hoa… cho thu nhập kinh tế cao trong đời sống sản xuất của người dân...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP