Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Tăng cường định hướng dư luận xã hội, nắm chắc tình hình ở cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, các cấp ủy cần xem xét cụ thể, khách quan, toàn diện, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, công chức.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP