Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Hương Thọ xây dựng hạt nhân lãnh đạo trong vùng giáo

Với nhiều giải pháp quyết liệt, đến nay, Đảng ủy xã Hương Thọ (Hương Trà) đã phát triển được 3 đảng viên là người có đạo, tạo nên những cán bộ nòng cốt...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP