Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Phú Mậu: Cán bộ miệng nói, tay làm

Một trong những chủ trương được Đảng ủy xã Phú Mậu tập trung lãnh, chỉ đạo là nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển ngành nghề…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP