Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2016, Huyện ủy Quảng Điền hoàn thành vượt mức kế hoạch kết nạp đảng viên mới.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP