Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Kim Long hướng đến phường đô thị sinh thái, lịch sử đặc trưng của Huế

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phường Kim Long sẽ phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đầu tư chỉnh trang đô thị để phát triển du lịch cộng đồng, hướng đến xây dựng Kim Long trở thành phường đô thị sinh thái, lịch sử đặc trưng của TP. Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP