Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Giúp dân bằng kinh nghiệm chuyên môn

Cùng Hội cựu chiến binh (CCB) Đại học Huế ghé thăm gia đình chị Hồ Thị Bình, trú tại xã A Ngo (huyện A Lưới) sau hơn 2 năm được hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP