Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Phát triển đảng ở Phú Hồ: Số lượng đi đôi với chất lượng

“Đảng bộ xã Phú Hồ (Phú Vang) chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn, phân công trách nhiệm cho đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP