Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Hồng Quảng: Hiệu quả từ đổi mới phương thức lãnh đạo

Từ một cơ sở Đảng có nhiều hạn chế trong lãnh đạo phát triển kinh tế ở địa phương, sau khi đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Hồng Quảng (A Lưới) đã vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP