Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

A Lưới phát huy vai trò đảng viên trẻ

Việc mạnh dạn bố trí, sử dụng cán bộ trẻ ở A Lưới đã phát huy được năng lực, sở trường và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP