Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Quy trình công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Quyết định 684-QĐ/UBKTTW ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP