Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Ươm mầm cho Đảng

Bồi dưỡng, ươm mầm những nhân tố “vừa hồng, vừa chuyên” cho đất nước, tăng cường sức trẻ cho Đảng đang được các đơn vị Đoàn khối trường học quan tâm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP