Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng dịp Cách mạng Tháng 10 Nga

Có 6 đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng lần này. Đây là những “hạt nhân” có nhiều đóng góp tích cực cho tổ chức Đảng

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP