Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/08/2019 - 14:58

Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao trong học và làm theo Bác

TTH.VN - Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại điểm cầu trực tuyến ở Thừa Thiên Huế 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học Bác do Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trình bày cho thấy, nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá để thực hiện và mang lại kết quả quan trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.

Cùng với việc tiếp tục duy trì, phát huy các mô hình có hiệu quả, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng Đảng đã góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng, của hệ thống chính trị nâng lên rõ rệt.

Những kết quả, việc làm về học Bác đều được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo công lên Bác Hồ kính yêu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh 

Thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05 về học Bác được gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm trong thời gian thực hiện Chỉ thị 05 vừa qua; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

Tại Thừa Thiên Huế, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 cũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều chi bộ Đảng đã lựa chọn nội dung phù hợp với việc đổi mới phong cách, tác phong; gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe dân… Toàn tỉnh hiện có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu 1 tập thể và 2 cá nhân đ nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP