Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

04/03/2021 - 06:45

Chú trọng kiểm tra, giám sát lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm

TTH - Việc tham mưu cho Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát (KTGS) ở những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài sản công… chưa nhiều là một trong những tồn tại, hạn chế của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thời gian qua, nhất là trong năm 2020.

Đó là lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn khi đánh giá về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác kiểm tra, giám sát

Khắc phục, điều chỉnh hạn chế

Điều mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn mong muốn và kỳ vọng năm 2021 là công tác KTGS phát huy kết quả đã đạt được, nhanh chóng khắc phục, điều chỉnh kịp thời những mặt chưa tốt để thực hiện có hiệu quả hơn nữa, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã quan tâm tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng tiến hành KTGS trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài sản công… nhưng còn quá ít; rất ít vụ việc ở lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm này được các cấp ủy Đảng phát hiện, xử lý.

Năm 2020, UBKT cấp dưới và các chi bộ đảng đã tiến hành kiểm tra 3 tổ chức đảng, 16 đảng viên. Trong 16 đảng viên được kiểm tra chỉ có 1 đảng viên vi phạm liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản; 2 đảng viên vi phạm về tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản. 

Đi sâu phân tích nguyên nhân, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, vẫn còn nhiều đơn vị UBKT chưa chủ động khảo sát nắm tình hình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp; chưa chú trọng KTGS trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm.

Điều đáng nói là vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, nhất là kiểm tra, xử lý cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy. Ngoài ra, các cấp ủy đảng vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất để UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tích cực, chủ động hơn nữa

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiếp tục khẳng định, công tác KTGS là nội dung rất quan trọng trong xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm, tiêu cực trong Đảng. Vì vậy, đòi hỏi UBKT các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa với phương châm: “Tích cực, chủ động, phòng ngừa” để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTGS mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

“Xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài sản công… là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra những sai phạm. Do vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa UBKT từ tỉnh đến cơ sở với Thanh tra tỉnh và thanh tra các cấp trong toàn tỉnh để giải quyết hiệu quả những vấn đề thanh tra. Trong đó, đi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ dẫn đến những tiêu cực liên quan đến đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý tài chính công”, ông Lương Bảo Toàn, Chánh Thanh tra tỉnh đề xuất.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Vì vậy, UBKT các cấp cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch KTGS. “UBKT các cấp tiếp tục tập trung tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; phối hợp giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp; giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, đoàn thể trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương”, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ khẳng định.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác KTGT trong năm 2021, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBKT Tỉnh ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn chỉ đạo: “Trên cơ sở chương trình KTGS của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp cần chủ động cụ thể hóa, xây dựng và tham mưu xây dựng kế hoạch KTGS của cấp ủy, UBKT có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo giám sát phải “mở rộng”. UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp phát huy tính chủ động, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong tham mưu giúp Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, nhất là những vấn đề nhạy cảm, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quan tâm; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP