Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/06/2018 - 21:12

Đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công

TTH.VN - Sau thời gian thí điểm khoán xe công từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017 (8 tháng), Sở tài chính đã giảm được gần 170 triệu đồng.

Ngày 13/6, UBND tỉnh cho biết đang triển khai kế hoạch yêu cầu các đơn vị trực thuộc đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác. Việc đăng ký này dựa trên kết quả khoán xe công thí điểm tại Sở Tài chính tỉnh từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017 (8 tháng).

Theo đó, cán bộ lãnh đạo Sở Tài chính có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên bao gồm 1 giám đốc và 3 giám đốc sở. Cụ thể, đối với chức danh giám đốc, mức khoán là 4,2 triệu đồng/tháng, đối với 3 phó giám đốc sở là 3,2 triệu đồng/tháng. Sau thời gian thí điểm, sở này đã giảm gần 170 triệu đồng so với số tiền 500 triệu đồng chi phí cho xe công của cả năm 2016. Trong đó, nhiên liệu giảm tới 73,3% (115 triệu đồng), lương lái xe giảm từ 2 người xuống còn 1 người.

Hiện, Sở Tài chính tỉnh có 2 xe ô tô phục vụ công tác chung và 1 xe ô tô phục vụ chở đoàn đi công tác, phòng chống lụt bão. Sau khi khoán đã dư 1 xe nên đang đề xuất xử lý để có thể tiết kiệm thêm gần 95 triệu đồng mỗi năm đối với chi phí sử dụng xe, đăng kiểm, sửa chữa, bảo hiểm…

Theo báo cáo của Sở Tài chính gửi UBND tỉnh đơn vị này là cơ quan quản lý tổng hợp nên thường xuyên phải tham dự các cuộc họp với các ngành các cấp và thường xuyên phải bám cơ sở, nhất là khối huyện để chỉ đạo đôn đốc, nhiệm vụ thu chi ngân sách trong kế hoạch. Qua 8 tháng thực hiện khoán xe, cắt giảm chi phí và biên chế lái xe nhưng việc tham dự các cuộc họp của các ngành, các cấp và công tác chỉ đạo cơ sở luôn được đảm bảo theo đúng yêu cầu và chỉ đạo của UBND tỉnh. Không xảy ra tình trạng xa rời cơ sở do không có phương tiện phục vụ. Mặt khác, qua việc khoán xe hầu hết các cán bộ lãnh đạo thuộc đối tượng phục vụ đưa đón đi công tác nội tỉnh đã thống nhất cao việc khoán chi phí sử dụng xe, an tâm trong quá trình tự túc phương tiện đi làm việc, không còn tâm lý trông chờ xe công, giảm áp lực mua sắm xe ô tô công cho ngân sách.

Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP