13/11/2015 - 05:38

Đằng sau con số 5%

TTH - Dù không đạt được kỳ vọng là tăng lương 8%, nhưng với việc Quốc hội “quyết” tăng lương cơ sở từ 1.150 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/5/2016 vẫn có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần đối với người lao động. Tuy nhiên, đằng sau con số 5% còn nhiều điều phải suy nghĩ.

Lương là nguồn thu nhập chủ yếu của cán bộ, công chức, viên chức. Theo lý thuyết, nguồn thu nhập này phải đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản của mỗi người, đóng bảo hiểm tuổi già và nuôi con. Tuy nhiên, hiện nay, mức lương chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu nên đa phần người lao động gặp khó khăn. Vì vậy, việc tăng lương là điều cần thiết và Chính phủ cũng đã có lộ trình, nhưng thực tế, còn tùy thuộc vào nguồn thu ngân sách Nhà nước hằng năm.

Trong điều kiện nguồn thu ngân sách Nhà nước bị giảm do các tác động của giá dầu thế giới, việc Chính phủ nỗ lực thu xếp bố trí được nguồn ngân sách khoảng 11 nghìn tỷ đồng để điều chỉnh tăng lương là điều đáng ghi nhận. Mức tăng 5% không lớn, chưa thể cải thiện nhiều đời sống người lao động, nhưng chí ít cũng đủ bù mức trượt giá hiện nay (năm 2015 ước khoảng 5%). Nhưng dư âm của quyết định tăng lương không phải là con số 5% hay 8% mà cần có giải pháp căn cơ để có thể tăng lương cho người lao động mà không phải “giật gấu vá vai”. Đó là cần mạnh tay tinh giản biên chế, giảm số lượng biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao hiệu quả công việc, khắc phục tình trạng công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Bộ Chính trị cũng vừa có Nghị quyết 39 về việc tinh giản biên chế. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, được sử dụng 50% số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế việc tinh giản biên chế không hề đơn giản. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến năm 2013, sau 10 năm thực hiện tinh giản biên chế, số lượng biên chế không giảm mà còn tăng thêm 20%. Thực tế để cắt giảm một biên chế ở đơn vị là điều không đơn giản, vì liên quan rất nhiều vấn đề, chưa kể những mối quan hệ nhằng nhịp rất khó xử lý. Vì vậy, để giải quyết vấn đề trên, rất cần quyết tâm thực hiện của các bộ ngành, địa phương. Trong đó, sớm hoàn thành và thực hiện đề án vị trí việc làm là cơ sở quan trọng trong việc tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Bên cạnh đó, để có nguồn chi cho tăng lương, gắn liền với trách n