Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

18/11/2019 - 16:17

Đánh giá chất lượng cây giống keo thân thiện với môi trường

TTH.VN - Sáng 18/11, Hội Chủ rừng phát triển bền vững tỉnh; Dự án Mây tre keo bền vững và Khoa Lâm nghiệp – Trường đại học Nông Lâm – Đại học Huế tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng cây giống keo thân thiện với môi trường ở vườn ươm và rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2018, rừng trồng keo lai thân thiện với môi trường đã được triển khai trên địa bàn tỉnh

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chủ dự án, chủ rừng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến, đánh giá những kết quả về chất lượng, tỷ lệ sống và sinh trưởng của rừng trồng keo lai thân thiện với môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đưa ra các kiến nghị tăng chất lượng, tỷ lệ sống và sinh trưởng của rừng trồng keo lai thân thiện với môi trường.

Năm 2018, rừng trồng keo lai thân thiện với môi trường được triển khai trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay cho thấy, tỷ lệ sống ở các lô bố trí thí nghiệm trồng cây thân thiện với môi trường đều đạt giá trị rất cao, trên 90%; cây sinh trưởng tốt, sức sống mạnh trong điều kiện khắc nghiệt…

Đây là một trong những mục tiêu, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh xây dựng 16.000 ha rừng trồng gỗ lớn; trong đó, có 9.000 ha rừng trồng sản xuất sử dụng lâm nghiệp thân thiện với môi trường.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP