Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/05/2018 - 06:45

Đánh giá đúng, chọn đúng người

TTH - Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã khép lại. Trong các văn kiện được thông qua, Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược được dư luận đặc biệt quan tâm, kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong phiên bế mạc: Điểm nhấn của Nghị quyết lần này, Trung ương yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ và đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để đấu tranh ngăn chặn sự tha hoá quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Dư luận đang kỳ vọng vào công tác quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới từ sự “siết chặt kỷ luật, kỷ cương” và “triệt để chống chạy chức, chạy quyền”. Hội nghị Trung ương 7 đã “giải mã”: Đầu tiên và cũng là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ là việc đánh giá, hy vọng tới đây sẽ không còn  như trước. Chỉ khi nào đánh giá đúng, công tâm thì mới có được cán bộ có tâm và có tầm, hạn chế tối đa những vụ bổ nhiệm “đúng quy trình” mà động cơ “không trong sáng” thông qua “quan hệ, tiền tệ, hậu duệ” và hơn thế, lãnh đạo giới thiệu, tiến cử cán bộ phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, kể cả khi đã nghỉ hưu, chuyển công tác...

Thừa Thiên Huế là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành Trung ương được chọn thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo. Vừa qua, tỉnh tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương. Đây là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh có thêm sự lựa chọn, bổ nhiệm những người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm. Qua đó, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh; hay nói cách khác là để chọn được cán bộ lãnh đạo có thực tài.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi - ông Nguyễn Văn Cao, việc thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng là chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị, góp phần phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài. Sắp tới, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác thi tuyển; đồng thời, đổi mới, chuyển mạnh công tác thi tuyển các chức danh cấp sở, cấp phòng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết mới về công tác cán bộ, mới chỉ là bước đầu trong cả chặng đường dài, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; từ trong Đảng đến sự giám sát của Nhân dân.  Nhưng với tinh thần dân chủ, cởi mở, nói đi đôi với làm của Ban chấp hành Trung ương Đảng; nhất là người đứng đầu- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng những chuyển động trong thực tiễn thời gian qua người dân có niềm tin và hy vọng những quyết sách lớn của Đảng sẽ thành công...

Bạch Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP