Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật

08/11/2018 - 14:21

Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á – Thái Bình Dương:

Đạt được thỏa thuận khuyến nghị

TTH.VN - Sau 2 ngày thảo luận nhiều nội dung tập trung vào chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”, Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể Châu Á – Thái Bình Dương đã kết thúc với phiên bế mạc sáng 8/11.

Hội nghị thống nhất thông qua văn bản khuyến nghị về vấn đề đã tập trung bàn thảo. Với cam kết nỗ lực thực hiện các biện pháp bảo vệ DSVHPVT theo tinh thần Công ước UNESCO 2003, Hội nghị kêu gọi các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các bên liên quan khác tăng cường cam kết cộng đồng để tham gia phát triển cộng đồng bền vững, thông qua bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT).

Hội nghị trong phiên bế mạc

Với thông điệp tôn trọng vai trò quan trọng của NGOs trong công tác bảo tồn DSVHPVT, Hội nghị tái khẳng định sự đóng góp mạnh mẽ của DSVHPVT cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của cộng đồng. Cam kết tiếp tục các hoạt động bảo vệ DSVHPVT vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. Hai năm một lần, Hội nghị DSVHPVT Châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức, tạo nền tảng cho việc tích cực tham gia vào mạng lưới khu vực của NGOs hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn DSVHPVT. Đồng thời, kêu gọi UNESCO, các quốc gia thành viên tiếp tục tham gia và hỗ trợ các hoạt động của NGOs trong lĩnh vực bảo tồn DSVHPVT, đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến việc kết nối và hợp tác.

Sau 3 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đánh giá cao vai trò phối hợp tổ chức của đơn vị chủ nhà, đồng thời cũng đánh giá rất cao những nỗ lực của Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ DSVHPVT một cách tốt nhất.

Trong tương lai, Hội nghị DSVHPVT sẽ tính đến việc kết nối với cả cộng đồng ở những khu vực chỉ sử dụng ngôn ngữ bản địa; đẩy mạnh công tác truyền thông về mục tiêu cũng như vai trò của cộng đồng trong bảo tồn DSVHPVT, trong đó hướng về người trẻ và nhóm yếu thế; mở rộng các đối tượng tham gia Hội nghị bằng việc mời chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau…

Tin, ảnh: Đồng Văn   

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP