Kinh tế Xây dựng - Giao thông

02/07/2018 - 21:29

Đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch xã Lộc Bình

TTH - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới cấp nước sạch xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 18 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. Quy mô đầu tư, gồm lắp đặt mới tuyến ống dẫn nước với tổng chiều dài khoảng 11,5km và lắp đặt, cải tạo, thay thế khoảng 400 đồng hồ nước. Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh hơn 16 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng vốn của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 90% dân số xã Lộc Bình.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2020.

Đức Quang

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP