09/11/2018 - 09:34

Đầy khoang 

TTH - Với ngư dân miệt biển, mỗi chuyến ra khơi là một hành trình với sóng, gió và cả những hiểm nguy có thể đối mặt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, điều đó có sá gì khi tình yêu dành cho biển cả lớn hơn những nỗi lo thường trực khác.

Tình yêu đó còn được hun đúc, kế truyền từ đời này sang đời khác. Thế nên, dù là ngư dân trẻ họ vẫn thuộc làu những việc, vật dụng cần làm cũng như những kỹ năng cần thiết cho chuyến khơi xa, với niềm mong ngày về cá ngập đầy khoang và hơn hết là giương cao ngọn cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam.

THỪA THIÊN HUẾ CUỐI TUẦN

Chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày​. Ảnh: Mạnh Hùng

Thành quả sau chuyến ra khơi. Ảnh: Mạnh Hùng

 
Phân loại. Ảnh: Mạnh Hùng
 
Thương lái thu mua tận cảng. Ảnh: Mạnh Hùng
.
Tàu rời bến cảng, hẹn ngày về cá ngập đầy khoang. Ảnh: Mạnh Hùng
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP