Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

19/07/2019 - 19:03

Đẩy mạnh giáo dục nghề và giải quyết việc làm

TTH.VN - Tại hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm diễn ra chiều 19/7 ở Lăng Cô, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đặt ra nhiều mục tiêu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.

Ngày hội việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức

Về việc làm, Sở LĐTBXH tổ chức hiệu quả các sàn giao dịch việc làm và ngày hội việc làm để kết nối cung - cầu, giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh tuyển chọn lao động; đẩy mạnh công tác tư vấn xuất khẩu lao động; tổ chức các hoạt động huấn luyện, tập huấn, đối thoại, kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động…

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, ngành đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tuyển sinh học nghề và truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tư cơ sở vật chất các nghề đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo gắn với tạo việc làm và xuất khẩu lao động; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng một số nghề phổ biến.

Đặt mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, ngành tập trung truyền thông xuất khẩu lao động gắn với giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với cơ hội việc làm và các mô hình sản xuất tiên tiến để nâng cao thu nhập; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giảm nghèo, nhất là dự án ở các xã đặc biệt khó khăn và xã 135.

Về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức tốt tháng hành động về phòng, chống ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tập trung, cai nghiện tại cộng đồng và điều trị bằng thuốc thay thế; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm, hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng...

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP