Kinh tế Kinh tế

09/07/2019 - 20:13

Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Phú Sơn

TTH.VN - Khu xử lý chất thải rắn tập trung Phú Sơn (TX. Hương Thủy) vừa được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng.

Về cơ cấu sử dụng đất, quyết định điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với một số khu chức năng đã được quy hoạch tại Quyết định 557 của UBND tỉnh. Theo đó, khu đốt rác được điều chỉnh từ diện tích 6,81ha lên 6,91ha (gộp một phần diện tích đất khu điều hành, cây xanh, khu đốt rác); khu chôn lấp tăng từ 11,39ha lên 15,99ha, đồng thời điều chỉnh chức năng sử dụng một phần đất chôn lấp số 2 thành khu xử lý chất thải nguy hại có diện tích 5,12ha. Bổ sung thêm khu chôn lấp dự phòng 5,38ha và khu chôn lấp số 2 có diện tích 4,34ha. Diện tích những khu đất này được gộp một phần các loại đất khu phân loại tái chế 3,46ha (điều chỉnh xoá khu này), khu điều hành, cây xanh và khu xử lý rác thải y tế (xoá khu này).

Các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc của khu đốt rác được điều chỉnh tầng cao công trình từ 2 tầng trở xuống thành cao ngang 5 tầng trở xuống; chiều cao ống khói của lò đốt đảm bảo các quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP