Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/04/2018 - 06:00

Đổi mới để nâng cao chất lượng

TTH - “Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc xây dựng và nâng cao chất lượng công tác cán bộ các cấp cần phải có sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài”- UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền cho biết.

Thường xuyên bám sát cơ sở để giải quyết công việc là mục tiêu đặt ra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ (Ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu làm việc với cơ sở về việc bố trí quỹ đất để mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài)

Từng bước chủ động

Đảng bộ TP. Huế là một trong những tổ chức Đảng được Tỉnh ủy đánh giá khá tốt về thực hiện công tác cán bộ. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã luân chuyển 7 Bí thư Đảng ủy cấp phường và luân chuyển, điều động nhiều cán bộ lãnh đạo tại các phòng, ban về giữ nhiều cương vị quan trọng ở cơ sở.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư cho biết, không chỉ luân chuyển, quá trình tuyển dụng cán bộ Thành ủy rất chú trọng đến chất lượng đầu vào. Đó là phải có bằng chính quy và phải đúng chuyên môn nghiệp vụ. Đối với những trường hợp cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm lần đầu phải đạt số phiếu tín nhiệm trên 70%. Chúng tôi đánh giá cán bộ theo từng chức danh cụ thể, nếu thấy chất lượng cán bộ không cao phải có sự luân chuyển, thay đổi ngay.

Nam Đông cũng được đánh giá là khá mạnh dạn trong sắp xếp, bố trí lại cán bộ và tổ chức bộ máy. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã mạnh dạn đưa 21 đồng chí không đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, dù đạo đức, phẩm chất tốt, ra khỏi danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Một số đơn vị trực thuộc UBND huyện vẫn còn có sự cồng kềnh trong tổ chức bộ máy, nên huyện đang xem xét để sắp xếp lại hợp lý hơn. Với những đảng viên xét thấy không còn uy tín hoặc uy tín thấp cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông tính toán để thay thế cho phù hợp.

Tiếp tục đổi mới

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền khẳng định, công tác phân cấp, quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo kịp thời, nên khi triển khai rất chặt chẽ, đúng quy trình.

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền (thứ 5 từ trái qua) trao Quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính cho cán bộ đủ yêu cầu

Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét điều động, bổ nhiệm, hiệp y với 345 lượt cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; điều động, tiếp nhận giữa 2 khối Đảng, đoàn thể và chính quyền Nhà nước 141 lượt cán bộ. Trên cơ sở nhu cầu thực hiện nhiệm vụ và các điều kiện, tiêu chuẩn về cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành tiếp nhận 141 lượt cán bộ, công chức về công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể. Tuy vậy, hiện có nhiều cán bộ, trong đó có những cán bộ chủ chốt cấp phòng, ban không có bằng đại học chính quy. Điều này ít nhiều cho thấy, chất lượng cán bộ ở khâu đầu vào chưa cao, không đảm bảo yêu cầu đặt ra hiện nay.

Ngoài ban hành đề án sắp xếp lại bộ máy của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, từ nay đến hết năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện hợp nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. Cắt giảm số lượng ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo; sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả của các cơ quan khối Đảng cấp tỉnh.

Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh trên cơ sở rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa hoạt động đoàn thể, công chức hóa cán bộ. Sắp xếp lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp và Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho công tác xây dựng Đảng và phù hợp với tình hình địa phương.

“Từ quý II/2018, theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sẽ thực hiện thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện những nơi có điều kiện. Trước mắt, thực hiện việc kiêm nhiệm các chức danh sau: Trưởng ban dân vận cấp ủy cấp huyện đồng thời là chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện; trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; sáp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vào ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đối với những nơi có đủ điều kiện”, bà Đoàn Thị Thanh Huyền cho biết thêm.  

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP