Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

09/01/2019 - 13:21

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH:

Đổi mới trưng bày theo hướng hiện đại

TTH.VN - Đổi mới trưng bày theo hướng hiện đại, tăng cường tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế là nhiệm vụ Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đặt ra tại hội nghị triển khai công tác năm 2019 diễn ra ngày 9/1.

Triển lãm ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Năm 2018 đánh dấu sự đổi mới của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế trong công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức sưu tầm, nghiên cứu khoa học, trưng bày... Nội dung trưng bày, triển lãm được bổ sung, chỉnh lý theo hướng đổi mới. Các triển lãm chuyên đề, như: Đi qua cuộc chiến, Bác Hồ qua nét vẽ trẻ thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh với những người bạn châu Âu… sử dụng các giải pháp mỹ thuật, phương tiện trưng bày hiện đại.

Bảo tàng đã đón 112 nghìn lượt khách tham quan, tăng gần 8.500 lượt khách so với năm 2017; sưu tầm trên 200 tư liệu, hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý liên quan trực tiếp đến thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ vật kháng chiến của quân và dân Thừa Thiên Huế.

Đặt ra mục tiêu đón trên 120 nghìn lượt khách tham quan, trong đó có trên 9 nghìn lượt khách nước ngoài trong năm 2019, bảo tàng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, thực hiện đề án tour du lịch “Theo dấu chân thời niên thiếu Bác Hồ ở Huế”, xuất bản tập sách “Câu chuyện đằng sau những kỷ vật” giới thiệu những hiện vật gốc về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thừa Thiên Huế, xây dựng bảo tàng ảo 3D về hệ thống trưng bày bảo tàng…

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP