Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

19/09/2016 - 19:36

Đổi thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia đủ 5 năm liên tục

TTH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đủ 5 năm liên tục trở lên; có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên nhưng do làm việc ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng khác nhau... nên chưa xác định thời gian đóng BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh đang hướng dẫn, làm thủ tục đổi thẻ cho những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên nhưng trên thẻ BHYT chưa có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục”.

Huế Thu 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP