Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

01/07/2018 - 15:08

Gần 52 tỷ đồng xây dựng nhà máy nước sạch Thượng Long

TTH.VN - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy nước Thượng Long, công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch cho các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang (huyện Nam Đông). Dự án do Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế làm Chủ đầu tư.

Cán bộ công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế khảo sát xây dựng nhà máy nước ở suối A Kì

Quy mô đầu tư, gồm: Xây dựng đập dâng nước khe suối A Kì cao trình +155m và lắp đặt tuyến ống dẫn nước dài khoảng 2.500m; Xây dựng khu xử lý nước sạch công suất 2.000m3/ngđ, cao trình +140m; Xây dựng nhà điều hành, phần điện nhà điều hành, bể tự hoại và lắp đặt mới khoảng 2.400 đồng hồ nước.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 51,9 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh 42.195 triệu đồng và 9.705 triệu đồng vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án 3 năm (2018 - 2020).

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng hệ thống cấp nước bền vững, đảm bảo cung cấp nước sạch và an toàn cho 95% dân số khu vực các xã (Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang) của huyện Nam Đông, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP