Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

17/10/2018 - 14:57

Gắn cải cách hành chính với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TTH.VN - Sáng 17/10, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Đảng ủy Khối lần thứ 14 (mở rộng) nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 14 của Đảng ủy Khối khóa IV về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước và triển khai một số nội dung quan trọng khác.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị 

10 năm qua, ngoài xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế đẩy mạnh CCHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Đảng ủy và các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính và đã mang lại  kết quả đáng ghi nhận.  

Đến nay, có 16/30 cơ quan, đơn vị với 560 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công mức độ 3,4 (chiếm 30% thủ tục hành chính); 1.557/1.638 thủ tục hành chính (đạt 95%) thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông; 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử; 100% cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản...

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Kết quả thực hiện CCHC thời gian qua không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, mà còn gắn CCHC với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dịp này, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh cũng đã sơ kết hoạt động quý III và 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Tin, ảnh: Anh Phong  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP