Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/11/2018 - 17:38

Thường trực HĐND huyện Phong Điền:

Giám sát về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

TTH.VN - Chiều 9/11, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Phong Điền do ông Nguyễn Đại Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát UBND huyện về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phong Điền.

Ô​ng Nguyễn​ Đ​ại​ Vui, Bí​ thư​ Huyện​ ủy​, Chủ​ tịch​ HĐND​ huyện​ chủ​ trì​ hội​ nghị

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phong Điền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Việc triển khai và tổ chức thực hiện QCDC tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được chú trọng trên cơ sở bám sát nội dung của Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân đều được phổ biến, triển khai và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã tạo sự đồng thuận giữa nhân dân với chính quyền, đặc biệt đã huy động được nguồn lực lớn từ nhân dân đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện rõ nhất là chương trình quốc gia về xây dựng NTM. 

Tại buổi giám sát, ông Nguyễn Đại Vui ghi nhận và đánh giá cao những kết quả UBND huyện đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBND huyện cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức; nâng cao vai trò hoạt động của ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở về nội dung thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác QCDC ở cơ sở...

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP