Học viện Âm nhạc Huế khai giảng năm học mới

Năm học này, Học viện Âm nhạc Huế chào đón 82 tân sinh viên, học sinh chính quy. Hiện nay, tổng số học sinh, sinh viên hệ chính quy của học viện là 315 em, học viên không chính quy là 318 em.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP