Giáo dục Góc HS-SV

“Ngôi sao sáng” của Trường THCS Phú Mỹ

Từ lớp 6 đến nay, Nhân luôn đạt học sinh giỏi, trong đó kết quả tổng kết các môn toán, lý, hóa luôn từ 9,3 điểm trở lên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP