Giáo dục Góc HS-SV

Đâu khó, có tình nguyện viên

Hình ảnh các tình nguyện viên gắn với chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở nên quen thuộc và gần gũi trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển vào đại học trước đây.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP