Giáo dục Góc HS-SV

“Thùng rác thông minh”

Với mong muốn tạo thuận lợi trong việc giữ gìn vệ sinh lớp học và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhóm học sinh Trường tiểu học Trường An (TP. Huế) đã chế tạo thành công “Thùng rác thông minh”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP