Giáo dục Góc HS-SV

Chu Lê Huy Vũ, cánh chim không mỏi

Nghỉ hè năm học thứ hai, Chu Lê Huy Vũ, cựu học sinh Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Quốc Học Huế về thăm nhà. Hiện Vũ đang là sinh viên Trường đại học Minerva (Mỹ).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP