Giáo dục Góc HS-SV

Lê Thảo Nhi - cô sinh viên năng động, đa tài

Một ngày của cô gái vừa bước qua tuổi 21 này bắt đầu từ việc đến trường học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, lên kế hoạch và tổ chức các chương trình đoàn – hội…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP