Giáo dục Khuyến học

Gắn khuyến học với thiện nguyện

Chi hội khuyến học Trường tiểu học số 1 Lộc Trì (huyện Phú Lộc) không chỉ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài mà còn là tổ chức hội cơ sở biết gắn khuyến học với công tác thiện nguyện.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP