Giáo dục Khuyến học

Chung niềm đam mê thiên văn học

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu, hai bạn cho biết đã gặp khó ở những công đoạn về cơ khí và đối với vật kính phải đặt tại Hà Nội làm gửi vào.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP