Giáo dục Khuyến học

Đồng lòng làm khuyến học

Công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Phú Vang được làm tốt trong thời gian qua, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP