Giáo dục Khuyến học

Lộc Bổn: Gắn khuyến học với khuyến nghề

Xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc) nổi lên là điểm sáng trong phong trào triển khai thực hiện mô hình học tập suốt đời của tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP