Giáo dục Tin tức giáo dục

Nỗi lo cơ hội việc làm trước khi đăng ký ngành học

Dù chưa chính thức đặt bút ghi vào nguyện vọng các ngành học ĐH, CĐ nhưng ngay từ thời điểm này rất nhiều học sinh đã quan tâm đến việc làm sau khi tốt nghiệp của ngành mà mình dự tính thi vào.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP