Giáo dục Tin tức giáo dục

Nhà vệ sinh trường học: Lo không đạt chuẩn

nhà vệ sinh (NVS) ở các trường học trên địa bàn tương đối khá ổn định nhưng con số mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố rất đáng quan ngại, khi toàn quốc chỉ có 40% NVS trong trường học đạt chuẩn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP