Giáo dục Tin tức giáo dục

Việt Nam giành HCV kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn

Kỳ thi Olympic về Thiên văn học và Vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học được tổ chức để ghi nhận vai trò to lớn của lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP