Giáo dục Tin tức giáo dục

Người “gieo chữ” ở vùng cao

Tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm tiểu học Quảng Bình, thầy giáo Thẩm được phân công lên Trường trung học cơ sở (THCS) Hương Lộc (Nam Đông) dạy học.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP