Giáo dục Tin tức giáo dục

Học tiếng Anh để là chủ nhân thành phố lễ hội

Nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong giao tiếp và ứng dụng vào cuộc sống, các trường trên địa bàn TP. Huế đã và đang triển khai nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả môn học này.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP