Giáo dục Tin tức giáo dục

Khó duy trì bảo vệ tại các cơ sở lẻ của trường mầm non

Theo quy định, mỗi trường mầm non chỉ có một bảo vệ. Do đặc thù của địa bàn huyện Phú Vang, ngoài trường chính còn có một số cơ sở lẻ, bài toán giữa kinh phí và an toàn là vấn đề đặt ra.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP