Giáo dục Tin tức giáo dục

Tiện ích thư viện số

Không còn bó buộc về không gian đóng hay thời gian hành chính của thư viện truyền thống, thư viện số đem đến nhiều tiện ích cho sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế nhờ tính năng mở, cả về không gian, thời gian và kho tư liệu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP