Giáo dục Tin tức giáo dục

Viết tên lên “bản đồ” nghiên cứu vật lý

Những nỗ lực cá nhân giúp anh sớm trở thành thành viên của Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam và Hội Vật lý Hoa Kỳ khi tuổi đời còn khá trẻ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP