Giáo dục Tin tức giáo dục

Hơn 120 báo cáo trình bày tại hội nghị quốc tế LSCAC 2018

Nội dung cua hội nghị tập trung vào các chủ đề: Kiến trúc xã hội của các quốc gia châu Á, các lĩnh vực văn hóa và ngôn ngữ, các xu hướng triết học hiện đại, giáo dục ở châu Á, công nghệ hỗ trợ sư phạm...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP