Giáo dục Tuyển sinh

Nếu chuẩn bị tốt, sẽ sớm đào tạo cao học online

Trong khi ở bậc đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã triển khai đào tạo trực tuyến thì ở bậc cao học, đào tạo qua online vẫn còn khá lạ lẫm. Đây là rào cản cho những học viên ở xa, đã đi làm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP