Giáo dục Tuyển sinh

Chọn lựa kỹ nhân sự cho kỳ thi THPT Quốc gia

Theo quy định, năm nay các trường đại học (ĐH) sẽ cử cán bộ coi, chấm thi và đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự cơ bản hoàn tất.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP