Giáo dục Tuyển sinh

Đại học Huế tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 với hơn 13.000 chỉ tiêu

Theo đề án tuyển sinh trình độ đại học của Đại học Huế, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 là 13.035 chỉ tiêu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP