Giáo dục Tuyển sinh

Được tự chủ tuyển sinh, trường nghề vẫn lo cạnh tranh với Đại học

Theo ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH), năm 2017, các trường cao đẳng, trung cấp được quyền tự quyết về hình thức tuyển sinh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP