Giáo dục Tuyển sinh

Điểm sàn các ngành, nhóm ngành của ĐH Huế giảm

Hầu hết các các ngành, nhóm ngành đều có điểm sàn giảm từ 1 – 2 điểm so với năm 2017. Mức điểm sàn thấp nhất (ở các ngành, nhóm ngành của ĐH Huế) là 13 điểm

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP