Giáo dục Tuyển sinh

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2018: Sẽ giảm mức điểm ưu tiên khu vực

Bộ GD-ĐT công bố chính thức dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH và tuyển sinh CĐ (nhóm ngành đào tạo giáo viên) hệ chính quy.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP