Giáo dục Tuyển sinh

Tuyển sinh khó, các trường “đổi” nguyện vọng cho người học

Trước tình trạng một số ngành chỉ có vài sinh viên dẫn đến khó khăn trong đào tạo, các trường đã chuyển đổi nguyện vọng ngành học theo nhu cầu và đăng ký của thí sinh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP