Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

12/07/2018 - 11:15

Hỗ trợ để hợp tác xã hoạt động hiệu quả

TTH.VN - Sáng 12/7, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII bước sang ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng của kỳ họp. Đáng chú ý là việc thông qua nghị quyết về quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chính sách hỗ trợ HTX 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã 

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn tỉnh được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020, gồm: Hỗ trợ thu hút và đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ về thành lập mới, sáp nhập HTX; hỗ trợ HTX hoạt động.

Trong giai đoạn này, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho khoảng 102 HTX với tổng nguồn kinh phí khoảng 53,5 tỷ đồng. Chính sách này hướng đến mục tiêu năm 2020, toàn tỉnh có 178 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả theo Đề án xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả của Trung ương.

Theo đó, mỗi HTX được hỗ trợ tối đa không quá 2 người để áp dụng hình thức hỗ trợ thu hút và đào tạo nhân lực (mỗi người chỉ được áp dụng một trong hai hình thức). Về thu hút cán bộ, nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường mong muốn làm việc tại các HTX thời gian đầu, được hỗ trợ hàng tháng thêm bằng 50% mức lương tối thiểu vùng với thời gian hỗ trợ trong 3 năm; ngoài ra, còn hỗ trợ BHXH cho người lao động đã tốt nghiệp ĐH, CĐ về làm việc tại các HTX. Về đào tạo cán bộ của HTX, cán bộ được cử đi đào tạo và được cấp bằng đại học sẽ được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng/người/năm (hỗ trợ trong 4 năm học); đào tạo và được cấp bằng cao đẳng hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng/người/năm (hỗ trợ trong 3 năm).

Về hỗ trợ về thành lập mới, sáp nhập HTX: Đối với HTX thành lập mới có số lượng dưới 50 thành viên được hỗ trợ với mức không quá 30 triệu đồng; HTX có số lượng từ 50 - 200 thành viên được hỗ trợ với mức không quá 40 triệu đồng; HTX có số lượng từ 200 thành viên trở lên được hỗ trợ với mức không quá 50 triệu đồng; Liên hiệp HTX thành lập mới được hỗ trợ không quá 30 triệu đồng. HTX sáp nhập, hợp nhất được hỗ trợ 50% kinh phí như đối với thành lập mới HTX.

Các hợp tác xã sẽ được hỗ trợ để phát triển tương xứng với xu thế chung của toàn quốc

Hỗ trợ HTX hoạt động (bao gồm hỗ trợ về lãi suất, đầu tư, ứng dụng CNTT và  hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý).

Theo đó, HTX được hỗ trợ 100% lãi suất 1 năm đầu và 50% lãi suất 2 năm tiếp theo với mức vay tối đa không quá 1 tỷ đồng/HTX. Hỗ trợ đầu tư cho khoảng 102 HTX đầu tư cơ giới hóa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp như máy làm đất, máy thu hoạch, máy cấy, máy làm cỏ, máy đóng gói, máy sục khí, hệ thống máy sấy, bảo quản sản phẩm và các phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

Mức hỗ trợ tiền mua máy móc, phương tiện, thiết bị là 25%, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ tối đa cho 1 HTX là 200 triệu đồng. Mức hỗ trợ tối đa cho 1 dự án không quá 50% vốn đầu tư và không quá 300 triệu đồng cho 1 HTX. Về ứng dụng CNTT, hỗ trợ 100% kinh phí cho HTX xây dựng 1 trang thông tin điện tử, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/trang.

Về hỗ trợ xúc tiến thương mại; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, các HTX được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị Quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.

Giám sát các đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2019, HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2018

Theo Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 vừa được thông qua sáng 12/7, năm 2019, HĐND tỉnh sẽ có các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát tại các kỳ họp.

Đáng chú ý, HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2018; giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Về công tác giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo công tác theo quy định tại Điều 59, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 của các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp giữa năm, cuối năm và kỳ họp chuyên đề của năm 2019 thông qua hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh.

Đồng thời, duy trì và tăng cường hoạt động xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, được đông đảo cử tri quan tâm. Giám sát quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp dưới trực tiếp khi có dấu hiệu trái với các qui định của pháp luật.

Ngoài các nội dung trên, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát các nội dụng khác thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo tình hình thực tế của địa phương.

Để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về các vấn đề trọng điểm nêu trên và báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp HĐND theo quy định.

Xử lý 13 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cái Vĩnh Tuấn, HĐND tỉnh đã phối hợp xử lý 13 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp

Theo báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp (kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII), trên cở sở đề nghị của UBND tỉnh, sau khi các Ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra, ý kiến thống nhất của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh xử lý 13 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Đó là các nội dung về việc cho ý kiến về điều chỉnh quy mô đầu tư dự án đường phía đông đầm Lập An; chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng các công trình, dự án (đợt 2); phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh (đợt 1); ứng trước kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất 38 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế; điều chỉnh chế độ sinh hoạt phí cho lưu học sinh Lào;

Cùng với đó là các nội dung về trang bị máy tính xách tay cho Đại biểu HĐND tỉnh; phân khai kế hoạch vốn năm 2018 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 tỉnh (đợt 2); chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng các công trình, dự án năm 2018 (đợt 3); chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá của tỉnh; chấp thuận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2”, dự án thành phần tại Thừa Thiên Huế; bổ sung, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; thống nhất hỗ trợ chênh lệch giá giao đất tái định cư cho các hộ dân tại phường Thủy Xuân, TP. Huế bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 3, thuộc dự án cầu Bạch Hổ.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP