Chuyên Đề: Hội nghị Trung ương 7

Quán triệt và thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Cập Nhật 13-07-2018 22:00: 08

Sáng 13/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2018 bằng hình thức trực tuyến để thông tin tình hình trong nước, quốc tế thời gian qua và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tag: quán triệt, thực hiện, nội dung, Hội nghị Trung ương 7

Hương Trà: Triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7

Cập Nhật 13-07-2018 21:59: 28

Ngày 13/7, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Tag: Hương Trà, triển khai, nghị quyết, Hội nghị Trung ương 7

Hôm nay diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc, quán triệt Nghị quyết T.Ư 7

Hôm nay diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc, quán triệt Nghị quyết T.Ư 7

Cập Nhật 29-06-2018 10:08: 24

Hội nghị Trung ương 7 đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tag: Hôm nay, Hội nghị, cán bộ toàn quốc, quán triệt, Nghị quyết T.Ư 7

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Cập Nhật 04-06-2018 06:00: 01

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: "Xử lý nghiêm hành vi sai trái, tiếp tay tệ chạy chức, chạy quyền”. Muốn vậy, phải có chế tài đủ mạnh để kiểm soát, tiến tới loại bỏ tệ nạn này trong đời sống xã hội.

Tag: kiểm soát, quyền lực, công tác cán bộ, hội nghị trung ương 7

Nhận thức mới về bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương

Nhận thức mới về bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương

Cập Nhật 31-05-2018 06:00: 01

Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đã thông qua Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những giải pháp đột phá trong công tác cán bộ những năm tới được nghị quyết xác định là triển khai nhất quán chủ trương Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

Tag: nhận thức, bí thư cấp tỉnh, không là người địa phương, hội nghị Trung ương 7

Đánh giá khách quan trước khi bổ nhiệm cán bộ

Đánh giá khách quan trước khi bổ nhiệm cán bộ

Cập Nhật 25-05-2018 06:15: 01

Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đã thông qua Nghị quyết về đề án công tác cán bộ. Đây là vấn đề quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những khâu cốt lõi là đánh giá đúng thực chất cán bộ trước khi bổ nhiệm. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã chỉ rõ: “Đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ để có đủ cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức…”. Vấn đề này còn nhiều tồn tại cần tìm ra nguyên nhân để khắc phục.

Tag: Đánh giá, khách quan, bổ nhiệm, cán bộ

Nghị quyết TƯ7: Không để lọt người chạy chức vào cán bộ cấp chiến lược

Nghị quyết TƯ7: Không để lọt người chạy chức vào cán bộ cấp chiến lược

Cập Nhật 20-05-2018 15:05: 15

Nghị quyết Hội nghị TƯ7 nhấn mạnh kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Tag: Nghị quyết TƯ7, người dân, chạy chức, cán bộ cấp chiến lược

"Dứt khoát thanh lọc cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy"

"Dứt khoát thanh lọc cán bộ thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy"

Cập Nhật 15-05-2018 08:53: 01

Sau Hội nghị T.Ư 7, dư luận cho rằng, Đảng cần tiếp tục thanh lọc đội ngũ cán bộ thoái hóa, biến chất và luật hóa trách nhiệm người đứng đầu.

Tag: Hội nghị trung ương 7, cán bộ, thoái hóa

Tạo chuyển biến tích cực, mang tính đột phá trong nhận thức và hành động

Tạo chuyển biến tích cực, mang tính đột phá trong nhận thức và hành động

Cập Nhật 15-05-2018 06:00: 01

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) đã thành công tốt đẹp. Dịp này, phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc phỏng vấn nhanh UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu.

Tag: chuyển biến, tích cực, đột phá, nhận thức, hành động, Hội nghị Trung ương 7

Đánh giá đúng, chọn đúng người

Cập Nhật 14-05-2018 06:45: 01

Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã khép lại. Trong các văn kiện được thông qua, Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược được dư luận đặc biệt quan tâm, kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tag: Hội nghị Trung ương 7, cán bộ, tiền lương

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Cập Nhật 13-05-2018 22:25: 15

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Thông báo, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành, Trung ương Đảng Khóa XII

Chuẩn bị nhân sự chủ chốt tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức

Chuẩn bị nhân sự chủ chốt tiêu biểu về trí tuệ, gương mẫu về đạo đức

Cập Nhật 13-05-2018 07:51: 07

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác này trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

Tag: nhân sự, gương mẫu, đạo đức, hội nghị trung ương 7

Nhìn từ Hội nghị T.Ư 7: Muốn làm lãnh đạo, hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên

Nhìn từ Hội nghị T.Ư 7: Muốn làm lãnh đạo, hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên

Cập Nhật 13-05-2018 07:50: 34

Nhân dân có quyền kỳ vọng, tới đây, những "công bộc" của mình hãy nghĩ đến cống hiến trước tiên, thay vì nghĩ đến viễn cảnh “vinh thân, phì gia”.

Tag: hội nghị trung ương 7, nhân sự, nhân dân, lãnh đạo

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Cập Nhật 12-05-2018 22:36: 12

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tag: Toàn văn phát biểu, Tổng Bí thư, bế mạc, Hội nghị Trung ương 7, Nguyễn Phú Trong

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP