Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

30/11/2018 - 08:13

Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa

TTH.VN - Theo quyết định được UBND tỉnh ban hành ngày 30/11, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí 24,7 cho chủ các tàu cá tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 3/2018).

Đội tàu đánh bắt thủy sản trên biển của xã Phú Thuận, huyện Phú Vang

Theo đó, trích ngân tỉnh số tiền 24,778 tỷ đồng từ nguồn bổ sung của Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và TP. Huế để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Trong đó, huyện Phú Vang hơn 16,045 tỷ đồng (hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 14,9 tỷ đồng, hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc 700 triệu đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm hơn 555 triệu đồng); huyện Phú Lộc hơn 8,3 tỷ đồng (hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 7,175 tỷ đồng, hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc 924 triệu đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm hơn 209 triệu đồng); TP. Huế hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển 425 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và TP. Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và quyết toán kinh phí theo quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP