24/11/2014 - 10:32

Hơn 863 triệu đồng xây dựng lò giết mổ gia súc gia cầm

TTH - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) tập trung giai đoạn 2012-2020 trên trên địa bàn huyện Nam Đông và thị xã Hương Thủy với kinh phí 863,4 triệu đồng.

 

Tại huyện Nam Đông, tỉnh bổ sung nâng cấp, mở rộng cơ sở giết mổ GSGC tập trung tại xã Hương Hòa đảm bảo vệ sinh thú y; tại thị xã Hương Thủy bổ sung xây mới 2 cơ sở giết mổ GSGC ở Thủy Phù, quy mô 100-150 con lợn, 200-500 con gia cầm/ngày và ở Thủy Phương, quy mô 5-10 con trâu, bò,100-150 con lợn, 200-500 con gia cầm.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP