Kinh tế Kinh tế

12/03/2018 - 21:31

Hướng dẫn công tác nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và công tác kiểm soát hiện trường

TTH - Nội dung này được Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phổ biến tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018 diễn ra chiều 12/3.

Năm 2017, vấn đề ATVSLĐ và an toàn điện được tăng cường. Công ty đã tổ chức các đợt huấn luyện nâng bậc nghề và cấp thẻ an toàn điện, ATLĐ cho 452 người. Năm 2018, công ty phấn đấu không để xảy ra tai nạn LĐ và luôn đảm bảo sức khỏe cho người LĐ trong quá trình công tác; tiếp tục rà soát và khắc phục sớm những tồn tại thiếu sót mà các đoàn kiểm tra đã phát hiện; yêu cầu các đơn vị nâng cao tần suất, chất lượng kiểm tra hiện trường để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm quy trình an toàn điện, kỹ thuật LĐ, sử dụng đúng và đầy đủ trang bị kỹ thuật an toàn khi làm việc kết hợp với kiểm tra công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc và nhà nghỉ ca. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro, nắm bắt các khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất, cách nhận biết các mối nguy và đánh giá rủi ro gây mất an toàn điện.

 Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP