Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/11/2018 - 15:14

Hương Thủy: Phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh

TTH.VN - Ngày 29/11, UBND TX. Hương Thủy tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tham quan mô hình lúa tại Thủy Phù

Năm 2018, tổng sản lượng lúa thu hoạch cả năm đạt trên 39 nghìn tấn, tăng 3% so với năm 2017, trong đó, giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ hơn 40%; mô hình cánh đồng lớn cây lúa và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được nhân rộng tại nhiều địa phương với diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC khoảng 290 ha.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 đã thành lập mới 2 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 (HTX lâm nghiệp bền vững Phú Sơn và HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thủy Bằng).

Năm 2019, TX. Hương Thủy đề ra một số chỉ tiêu cụ thể gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp; tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và có giá trị kinh tế cao; khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế ở từng địa phương…

Tin, ảnh: Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP