14/06/2018 - 20:59

Hương Thủy tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

TTH.VN - Trong hai ngày 14 và 15/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 120 học viên là cán bộ Mặt trận trên địa bàn thị xã.

Các học viên được nghe giới thiệu những nội dung quan trọng về định hướng công tác Mặt trận năm 2018, các văn bản liên quan đến lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội và tập huấn kỹ năng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri…

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP