12/10/2018 - 15:32

Hương Trà: Triển khai Luật an ninh mạng, Luật quốc phòng và Luật lâm nghiệp

TTH.VN - Đó là nội dung của hội nghị do UBND thị xã Hương Trà tổ chức ngày 12/10 cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn.

Triển khai nội dung 3 Luật  cho cán bộ xã, phường của Hương  Trà

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nội dung chính về Luật An ninh mạng năm 2018. Luật này có 7 chương, 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019; trong đó nêu rõ những quy định chung và những quy định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và điều khoản thi hành. Đối với Luật Quốc phòng, gồm 7 chương, 40 điều; trong đó, quy định về tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng…  Bên cạnh đó, các đại biểu đã được giới thiệu những vấn đề trọng tâm của Luật Lâm nghiệp như: cơ cấu ngành Lâm nghiệp; cơ cấu hệ thống Kiểm lâm và một số vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Lâm nghiệp.

Thông qua hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn nắm rõ các quy định của 3 luật nói trên, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật; đồng thời triển khai tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản để sớm đưa các quy định của Luật vào thực tiễn cuộc sống.

Liên Minh

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP