Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

11/01/2019 - 16:13

Hướng về cơ sở, lấy cơ sở, người dân làm trọng tâm

TTH.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Trưởng ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 chiều 11/1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018, Ban Chỉ đạo QCDC các cấp trong toàn tỉnh luôn phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để thực hiện QCDC ở cơ sở.

Theo đó, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 326 công trình, phát hiện sai phạm 64 vụ việc; Ban thanh tra Nhân dân giám sát 179; kịp thời giải quyết những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn, thư vượt cấp…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; đồng thời khẳng định, nhờ làm khá tốt, nên các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện trong tỉnh chưa phải là phức tạp. Tuy nhiên, vẫn nhiều việc Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh chưa thực hiện hiệu quả, nhất là công tác tuyên truyền; giám sát; QCDC…

Năm 2019 và những năm tiếp theo, các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh cần tập trung xây dựng QCDC bám vào chương trình kinh tế - xã hội, chương trình trọng điểm để thực hiện; tất cả các chương trình giám sát của QCDC phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở, người dân làm trọng tâm; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là xử lý sau kiểm tra, giám sát; xây dựng QCDC bằng việc thực hiện chuyên đề điểm tại phường, xã, khu dân cư, tổ dân phố. Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở tỉnh cần chủ động, linh hoạt hơn nữa trong xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.  

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP